Nezařazené

Máte problém s vnitřními nebo zevními hemoroidy?


Jak zatoÄit s hemoroidy? Vy sami si s tímto bezesporu nepříjemným onemocnÄ›ním, které může poskytnout muže i ženy v různých vÄ›kových kategoriích, neporadíte. JednoznaÄnÄ› s nimi vÅ¡ak rychle a efektivnÄ› zatoÄí proktologové na adrese ambulantního pracoviÅ¡tÄ› s privátním zázemím. Nevidíte-li jiné Å™eÅ¡ení, než jakým je operace, specialisté proktologické medicíny Vás rádi a rychle vyvedou z omylu. Å etrná léÄba hemoroidů existuje. A to právÄ› v prostÅ™edí plném profesionálních znalostí, dovedností a schopností a individuálních postojů, které si vyžaduje každý konkrétní pacient proto, aby se pÅ™i nastavené léÄbÄ› cítil maximálnÄ› v pohodÄ›.

Existují řešení, která nebolí…

Každý ÄlovÄ›k má nastavený práh bolesti v jiné rovinÄ›. Metody, které pÅ™i vÄasném pÅ™iznání hemoroidních potíží, charakterizuje neinvazivní léÄba hemoroidů, se vÅ¡ak pohybují na úrovni nebolestivosti. Pro vyléÄení hemoroidů zevního i vnitÅ™ního typu je ideální terapií fotokoagulace infraÄerveným svÄ›tlem. Anebo dle individuálního pojetí zvolí profesionálové tzv. Barronovu ligaci, tedy podvázání hemoroidního uzlu speciálním kroužkem.