Nezařazené

Vynálezy, které změnily svět

V současné přetechnizované době si asi těžko dokážeme představit, že například vynález kola představoval naprosto klíčový okamžik v dějinách lidstva.
parní pluh
A nebylo to jenom kolo. Pojďme si připomenout zásadní vynálezy, které definitivně změnily svět.

historický pluh


1.      Pluh – dokážete si představit, jak obtížné bylo obhospodařování polí bez pluhu. Nikdo neví, kdo pluh vynalezl, ale pravdou je, že díky pluhu vzrostla zemědělská produkce a zrodila se civilizace.


2.      Kolo – Taktéž se neví, kdo a kdy. Každopádně díky kolu se zdokonalila a urychlila doprava.  Kolo se také využívalo například ve mlýně na mletí obilí.


3.      Kompas – Lidé se na svých cestách orientovali různě, třeba podle hvězd. Proto se stal velmi klíčovým vynálezem kompas, který vynalezli v 11. století v Číně. Tento vynález rozvinul obchod i nové geografické objevy.


4.      Knihtisk – Vynález tisku rozhodně představoval stejnou revoluci jako internet v současné době. Informace se začaly šířit rychleji a také vzdělanost přestala být výsadou vyvolených


5.      Komunikace – komunikačních vynálezů bylo více a svět se najednou nezdál být tak obrovský – telegraf, telefon, rádio, televize, internet.


6.      Parní stroj – Před výrobou parního stroje se vše vyrábělo manuálně. Koncem osmnáctého století vyvinul James Watt parní stroj, díky kterému se zvyšuje výroba a výrazně zrychluje doprava. Parní energie je časem nahrazena energií elektrickou.


7.      Penicilin – Šťastná náhoda, díky kterému vznikly antibiotika. Díky těmto lékům dokážeme léčit celou řadu nemocí, na které dříve lidé umírali.


8.      Automobil – Díky automobilu člověk snáze překonal vzdálenost. Cestování nikdy dříve nebylo tak snadné.


9.      Žárovka – Autorství žárovky je připisováno Edisonovi, ale ve stejnou dobu na něm pracovalo více vynálezů. Podstatné je, že díky vynálezu žárovky dochází k rychlé elektrifikaci, přispěla tedy k tomu, že se elektřina stala všude dostupnou.


10.  Počítač – Pro rozvoj moderních technologií měl stěžejní význam vynález počítače. Ty první sloužili v podstatě jen ke složitým matematickým úkonům. Bez těch dnešních bychom nedokázali vůbec existovat.