Ekonomika

Neviditelný čárový kód jako pomocník při třídění odpadu

Občas se stane, že se snažíme vytřídit odpad a nemůžeme přijít na to, jak s obalem správně naložit, jak ho zrecyklovat. Obdobný problém mohou mít automatické stroje ve zpracovatelských továrnách na odpad. Další problém se může objevit v nesrovnalostech v obalech napříč různými zeměmi. Zjednodušit likvidování odpadu by měly pomoci tzv. „neviditelné čárové kódy“.
nádoby na odpad

Úkolem těchto kódů je usnadnění třídění odpadu jak v domácnostech, tak zefektivnění třídění odpadu ve zpracovatelských továrnách a třídících linkách a tím předejít zbytečnému vyhazování odpadů, především plastů.

Do zkušebního provozu se zapojilo více než 20 světových značek (např. Nestle, Procter & Gamble, PepsiCo). V současnosti se neviditelný čárový kód testuje v jedné německé recyklační společnosti.

 

Třídící linka v recyklační firmě

Odpad se na jezdících pásech pohybuje rychlostí tři metry za sekundu, směřuje do snímacího zařízení s červeným světlem. Speciální kamera každý odpad naskenuje a identifikuje. Kamera je schopná naskenovat až 150 snímků za sekundu. Čidlo se snaží zachytit nové pro oko neviditelné čárové kódy. Čárové kódy pokrývají celé balení, což umožňuje přečtení kódu z jakéhokoli úhlu. 

V čidle je nahrána databáze odpadu. Vzdušná tryska potom každou část odpadu nasměruje do správného boxu. Tímto způsobem by mělo být správně vytříděno 90 % odpadu, který by se mohl dále použít pro zpracování. Zároveň čidlo dokáže identifikovat obaly od potravin, které mohou být použity na nové položky. Stejně tak dokáže rozlišit vícevrstvé a černé obaly.

nevytříděný odpad

V domácích podmínkách má ke správnému třídění pomoci aplikace v chytrém telefonu. Aplikace umožní správnou identifikaci odpadu a zároveň napoví, jak s odpadem dále nakládat. Předpokládá se, že v roce 2021 by se mohl recyklační systém rozšířit do dalších evropských zemí.