Domov

Představa domova

V současnosti, převážně velký počet mladých lidí, si hledá své nové bydlení. Ale nemusí se to týkat jen mladé generace. Odejít od rodičů, být nezávislý, odchod z dětského domova, mít své zaměstnání a mít svůj byt. Toto jsou sny a představy při vytváření nového domova
Velký podíl na vytváření charakteru každého jedince je prostředí, ve kterém člověk vyrůstal. Rodina, ve které bylo porozumění a dokonalé útočiště. Domov, kde se každý cítil příjemně a s vědomím, že tam sídlí vzájemná láska a úcta.
Domov v Čechách

Jsou to možná pro někoho úsměvná slova, ale pokud jste v takovém prostředí prožili své dětství, jste šťastný člověk. Podle těch vzpomínek a představ se budete ve svém životě určitě snažit vytvářet svůj nový domov, který bude podobný tomu, kde vám kdysi bylo dobře.
Někdo moudrý už dávno prohlásil, že domov pro rodinu vytváří žena. Matka, později babička… Svoji láskou a trpělivostí, svoji ženskou moudrostí, s citem pro vytvoření pohody pro všechny členy rodiny. Asi na tom bude kus pravdy. Není to hned, domov se vytváří postupně. V mnoha případech se domů každý rád a s potěšením vrací. Muž zase dokáže postavit dům, ale bez ženy a dětí by ten dům byl tak nějak chladný.
Je samozřejmé, že ne každý vyrůstal v takovém prostředí, které by pro něj bylo šťastným domovem, zázemím, na který si rádi vzpomenou. Může se to týkat bití, lhostejnosti, alkoholismu a nadávek, které v člověku vyvolávají nejenom lítost, ale až zlobu a nenávist. Vzpomínky na takový špatný domov, který nakonec bytostně nesnášeli, protože si tam neprožili nic pěkného, v nich dlouho zůstanou. Z takového prostředí spíše utíkali nebo se radši toulali.
vzájemná ochrana domova

Je totiž jedno, jestli budete, nebo už bydlíte ve starém či novém bytě, v rodinném domě, na statku nebo na chalupě. Každý z nás má svou představu o spokojeném životě. Pro mnohé z nás je důležité, že žijeme v České republice. Zde jsme doma. Ale domov jako takový tvoří především rodina a vše dobré, co je popsáno výše. Takže mnohdy i je jedno, v jaké zemi žijete.