Produkty

Jak se naučit komunikovat?

Všichni komunikujeme již od útlého věku. Komunikovat je pro nás naprosto přirozené a možná právě díky tomu se občas dostáváme do komunikačních pastí. Ty obvykle způsobují váznutí konverzace či její úplné přerušení. Jak se tomu vyhnout?

Kdo proti vám stojí?

V první řadě je důležité pokusit se komunikačního partnera alespoň z části poznat. Přestože to může být pro konverzaci naprosto nerelevantní informace, poznáte, jak s daným člověkem komunikovat. Během jednoduchých otázek můžete zjistit, zda proti vám stojí opravdu nesnesitelný člověk nebo prostě jenom někdo, kdo měl vážně špatný den. Zkuste nejprve člověka naproti vás pochopit a vcítit se do něj. Lépe pak budete cílit opravdu důležité otázky, které jsou pro rozhovor podstatné.

komunikační partneři

Jak pokládat otázky?

Otázky pokládejte opatrně, vždy se k důležité informaci dostávejte přes menší, příjemnější otázky, které vám připraví půdu pro citlivou nebo nepříjemnou otázku.

Jak udržet aktivní konverzaci?

Aktivní konverzací se myslí taková konverzace, která je svižná a obě komunikující strany chtějí v konverzaci setrvat. Jedná se poněkud o složitou disciplínu, zvláště pak v případě, že komunikujete s naprosto cizím člověkem. V takovém případě opět platí, abyste se pokusili osobu, jenž stojí proti vám, poznat. Doplňujícími otázkami dáte najevo, že vás osoba zajímá a chcete se dozvědět více. Druhá strana toto zjištění zpozoruje a je dále v konverzaci otevřenější.

online schůzka

Pokud si chcete zaručit hladkou komunikaci i při příštím setkání, můžete osobu obdarovat drobným předmětem. Firmy často vyrábí reklamní předměty, aby byli neustále v kontaktu s komunikující osobou. Proto si během odchodu často odnášíte firemní propisky, přívěsky či bonbony. Ať už komunikačnímu partnerovi darujete propisku, tužku nebo náramek, donutíte tak druhou stranu nezapomenout na vás.